Nabízím / Prodám

Připravte si pro nás:

List vlastnictví, popř. KN, rozpis služeb, náklady spojené s provozem nemovitosti, v případě pozemků smlouvu s hospodářem – pacht anebo nájemní smlouvu, znalecký posudek (je-li k dispozici), průkaz energetické náročnosti budov(PENB), půdorys nemovitosti, listiny k věcným břemenům, zástavní smlouvy.