Stavební pozemky kousek od Pohořelic

Cena: 13 760 300 Kč/obj. prodej
 • Číslo zakázky:
  9351122
 • Druh:
  Suchohrdly - prodej
 • Kraj:
  Jihomoravský kraj
 • Okres:
  Znojmo
 • Město:
  Suchohrdly
 • Městká část/obec:
  Suchohrdly u Miroslavi
 • Ulice:
 • Cena:
  13 760 300 Kč/obj.
 • Poznámka k ceně:
  + 3 % realitní servis (+ DPH)
 • Plocha pozemku:
  7438 m2
 • Plocha parcely:
  7438 m2
 • Poloha objektu:
  klidná část obce
 • Konstrukce budovy:
 • Stav:
 • Energetická náročnost:
  G

Nabízíme k prodeji soubor zastavitelných pozemků v obci Suchohrdly u Miroslavi nacházející se 10 minut od Pohořelic. Celková plocha pozemků činí 7.438 m2, přibližné rozměry jednotlivých stran souboru jsou uvedeny na katastrálním snímku. Z východní strany jsou pozemky přístupné po zpevněné asfaltové silnici, ze západní po nezpevněné. Jsou k dispozici všechny sítě: elektřina, plyn, voda, kanalizace dešťová i splašková. Pozemky mají hlavní využití k obytné zástavbě formou rodinných domů venkovského typu se sedlovou střechou, které budou navazovat na charakter a prostorové uspořádání stávající zástavby roztroušenou nebo ulicovou zástavbou. Přípustným využitím je: - místní komunikace, pěší cesty, - veřejná prostranství a plochy sídelní zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci, - sportovní zařízení pro každodenní rekreaci bydlících obyvatel (hřiště). Podmíněně přípustné využití zejména: - vedení a stavby technické infrastruktury a s nimi související zařízení technického vybavení, - související občanské a komerční vybavení: maloobchodní a stravovací služby, drobné služby obyvatelstvu opravny, restaurace, hostince, jídelny a bufety, - rodinné penziony bydlení a rekreační ubytování se zajištěným parkováním vozidel ubytovaných na vlastním pozemku. Podmínky prostorového uspořádání: - koeficient míry využití území KZP = 0,4 (koeficient zastavění plochy), - výšková hladina zástavby se stanovuje 9 m nad okolním terénem. Pozemky nejsou dotčeny ochranným pásmem VVN, VNN ani železniční tratě. Obec Suchohrdly u Miroslavi se nachází v okrese Znojmo, v blízkosti hlavní trasy Brno - Znojmo, 40 km jižně od Brna. K občanské vybavenosti patří zejména základní škola, mateřská škola, městský úřad, obecní knihovna, TJ s oddílem kopané, kynologický klub. Dopravní obslužnosti zajišťuje především silnice I/53, silnice 1. třídy, železniční zastávka Miroslav dostupná 10 minut pěší chůzí od pozemků, autobusy č. 158 a 108, který jezdí do Brna v nejvytíženější dobu každých 20 minut. K řešení ihned.

Miloš Kolář

fotka není
k dispozici

773930933
milos.kolar@atlas.cz

 

<< Zpět