Areál Velké Karlovice Prodáno

 • obr. 1a.jpg
 • Mapa foto.jpg
 • obr. 1.jpg
 • obr. 2.jpg
 • obr. 3.jpg
 • obr. 4.jpg
 • obr. 5.jpg
 • obr. 6.jpg
 • obr. 7.jpg
Cena: 1 325 000 Kč/obj. prodej
 • Číslo zakázky:
  6102835
 • Druh:
  Velké Karlovice - prodej
 • Kraj:
  Zlínský kraj
 • Okres:
  Vsetín
 • Město:
  Velké Karlovice
 • Městká část/obec:
  Velké Karlovice
 • Ulice:
 • Cena:
  1 325 000  Kč/obj.
 • Poznámka k ceně:
  Cena je stanovena jako vyvolávací
 • Plocha pozemku:
  3483 m2
 • Plocha parcely:
  4183 m2
 • Zastavěná plocha:
  4183 m2
 • Užitná plocha:
  4183 m2
 • Poloha objektu:
  okraj obce
 • Konstrukce budovy:
  cihlová
 • Stav:
  Špatný

Předmětem elektronické aukce s limitní cenou jsou nemovitosti zapsané na LV č. 1458 pro obec Velké Karlovice, katastrální území Malé Karlovice u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, a to: - St. 436 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba bez čp/če, jiná st. Stavba stojící na pozemku p.č. : St. 436 - St. 437 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojící na pozemku p.č.: St. 437 - pozemek parc. č. 1096/3 ostatní plocha. Budova bez čp. na St. 436 - jedná se o přízemní zděnou budovu se sedlovou střechou, krytina plechová. V objektu jsou provedeny omítky, podlahy a elektroinstalace. Objekt byl původně postaven pro zemědělské účely v letech 1975. Budova sloužila jako kravín K96 pro chov hovězího dobytka. Budova byla v letech cca 1992 995 přebudována na dřevařskou výrobu. Veškeré prostory jsou využity pro dřevovýrobu a skladování. Nemovitost je v průměrném technickém stavu. Přístup k nemovitosti je z komunikace p.č. 2329, která je ve vlastnictví obce Velké Karlovice. Jedná se živičnou komunikaci. Stavba na p.č. St. 437 jedná se o zděný jednopodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou, krytina pálená taška, stropní konstrukce dřevěná, podlaha betonová, vnější a vnitřní omítka je vápenná hladká. Technický stav objektu je špatný, je vhodný k demolici. Předmětem aukce jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedených nemovitostí v rozsahu, v jakém je zadavatel užíval či byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí, tj. zejména venkovní úpravy a trvalé porosty. Zadavatel prohlašuje, že na výše uvedených nemovitostech, které jsou předmětem aukce neváznou žádná věcná břemena, zástavní práva, exekuce, nájmy, nejsou k nim nařízeny žádné výkony rozhodnutí ani na nich neváznou žádné jiné právní vady, které by jakkoliv bránily v řádném výkonu vlastnických práv k těmto nemovitostem. Údaje o předmětu aukce, včetně aukční vyhlášky a znaleckého posudku jsou k dispozici na www.drazebnisin.cz Provozní areály Velké Karlovice na prodej

Radek Zahradník

Radek Zahradník

777751867
radek@oknorealit.cz

Videa

 

<< Zpět